lunes, 1 de octubre de 2012

El espíritu Mini, de vuelta a Barcelona.

Dos anys després de la darrera MiniBarcelona, el Marítim es prepara per encetar la 7ª edició i acollir una vegada més la flota Mini. D’ara endavant ens servirem d’aquest blog per explicar el día a día de la regata. Benvinguts!

Dos años después y por séptima vez, Barcelona acoge de nuevo la flota Mini.
Al tiempo que los primeros minis empiezan a poblar el varadero del Marítim, lanzamos este blog donde podréis seguir el día a día de la Minibarcelona2012. Bienvenidos!

Deux années plus tard et pour la septième fois, Barcelone accueil à nouveau la flotte mini. Avec l’arrivée des premiers minis au Club Marítim nous ouvrons ce blog où vous pourrez suivre au détail la Minibarcelona2012. Bienvenus!

Due anni dopo e per la settima volta, Barcellona accoglie di nuovo la flotta Mini.
Mentre i primi mini iniziano a popolare il molo Marítim, lanciamo questo blog da cui potrete seguire giorno per giorno la Minibarcelona2012.
Benvenuti!


2 years later, and for the 7th time, Barcelona welcomes once again the Mini Fleet.
As the first Minis start to populate the maritime docks we launch this blog so that you can follow day by day Minibarcelona2012.
Welcome!